Synergy Rank System

ระบบนี้จะทำให้การเก็บเลเวลไม่ซ้ำซากอีกต่อไป เพราะเราสามารถทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้อีก

โดยไม่มีอะไรซับซ้อน เมื่อเรากำจัด Monster เราจะได้ EXP สำหรับ Rank ด้วยเช่นกัน

เมื่อเลเวลยิ่งสูงขึ้นจะได้รับความสามารถที่มากขึ้น

รายการ Bonus ทั้งหมด มีผลกับทุกตัวละครใน Account

Lv.1 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.2 เพิ่ิ่มมานา +Sp5

Lv.3 เพิ่มค่าหลบหลีก Flee +3

Lv.4 เพิ่มความแม่นยำ Hit +3

Lv.5 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.6 เพิ่มมานา +Sp5

Lv.7 เพิ่มค่าหลบหลีก Flee +3

Lv.8 เพิ่มความแม่นยำ Hit +3

Lv.9 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล Critical +1

Lv.10 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.11 เพิ่มมานา +Sp5

Lv.12 เพิ่มค่าหลบหลีก Flee +3

Lv.13 เพิ่มความแม่นยำ Hit +3

Lv.14 เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ matk3

Lv.15 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.16 เพิ่ิ่มมานา +Sp5

Lv.17 เพิ่มค่าหลบหลีก Flee +3

Lv.18 เพิ่มความแม่นยำ Hit +3

Lv.19 เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิด Atk +5

Lv.20 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.21 เพิ่มมานา +Sp5

Lv.22 เพิ่มค่าหลบหลีก Flee +3

Lv.23 เพิ่มความแม่นยำ Hit +3

Lv.24 เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิด Atk +5

Lv.25 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล Critical +1

Lv.26 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.27 เพิ่ิ่มมานา +Sp5

Lv.28 เพิ่ม MAX Hp1%

Lv.29 เพิ่มโอกาสคริติคอลแรงขึ้น Critical Dmg +3%

Lv.30 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.31 เพิ่ิ่มมานา +Sp5

Lv.32 โจมตีมอนเตอร์ขนาดเล็กแรงขึ้น 3%

Lv.33 โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 3%

Lv.34 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.35 เพิ่ิ่มมานา +Sp5

Lv.36 เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ matk3

Lv.37 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล Critical +1

Lv.38 เพิ่ม MAX Hp1%

Lv.39 เพิ่ม MAX Hp1%

Lv.40 เพิ่มโอกาสคริติคอลแรงขึ้น Critical Dmg +3%

Lv.41 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.42 เพิ่ิ่มมานา +Sp5

Lv.43 เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ matk3

Lv.44 โจมตีบอสแรงขึ้น 5%

Lv.45 เพิ่มเลือด Hp+10

Lv.46 เพิ่ิ่มมานา +Sp5

Lv.47 เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ matk3

Lv.48 เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิด Atk +5

Lv.49 เพิ่มความเร็วในการโจมตี Aspd 1%

Lv.50 เพิ่มพลังป้องกันธาตุุลม 2%

Lv.51 เพิ่มพลังป้องกันธาตุุไฟ 2%

Lv.52 เพิ่มพลังป้องกันธาตุน้ำ2%

Lv.53 โจมตีมอนเตอร์ขนาดเล็กแรงขึ้น 5%

Lv.54 โจมตีมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น 5%

Lv.55 โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 5%

Lv.56 เพิ่มสเตตัส Luk +1

Lv.57 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล Critical +2

Lv.58 เพิ่มสเตตัส Agi +1

Lv.59 เพิ่มค่าหลบหลีก Flee +3

Lv.60 เพิ่มสเตตัส Dex +1

Lv.61 เพิ่มความแม่นยำ Hit +3

Lv.62 เพิ่มสเตตัส Int +1

Lv.63 เพิ่มมานา Sp + 25

Lv.64 เพิ่มสเตตัส Vit +1

Lv.65 เพิ่มเลือด Hp +25

Lv.66 เพิ่มสเตตัส Str +1

Lv.67 เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ matk3

Lv.68 เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิด Atk +10

Lv.69 เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk +15

Lv.70 เพิ่มความเร็วในการโจมตี Aspd 1%

Lv.71 เพิ่มเลือด Hp +100 / เพิ่มมานา Sp +100

Lv.72 เพิ่มสเตตัส Int +1 เพิ่มสเตตัส Dex +1

Lv.73 เพิ่มสเตตัส Agi +1 เพิ่มสเตตัส Luk +1

Lv.74 เพิ่มสเตตัส Str +1 เพิ่มสเตตัส Vit +1

Lv.75 เพิ่ม MAX Hp1%

Lv.76 เพิ่มพลังป้องกันโจมตีกายภาพ Def +2

Lv.77 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ Mdef +2

Lv.78 โจมตีบอสแรงขึ้น 10%

Lv.79 เพิ่มเลือด Hp +175 / เพิ่มมานา Sp +175

Lv.80 เพิ่มความเร็วในการโจมตี Aspd 2%

Lv.81 เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิด Atk +15

Lv.82 เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk +35

Lv.83 ลดดีเลย์ 3%

Lv.84 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล Critical +3

Lv.85 เพิ่มโอกาสคริติคอลแรงขึ้น Critical Dmg +10%

Lv.86 เพิ่มพลังป้องกันโจมตีกายภาพ Def +3

Lv.87 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ Mdef +3

Lv.88 เพิ่ม MAX HP SP 1%

Lv.89 เพิ่มความเร็วในการโจมตี Aspd 3%

Lv.90 เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิด Atk +25

Lv.91 เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk +50

Lv.92 โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2%

Lv.93 ป้องกันโจมตีกึ่งมนุษย์ 1%

Lv.94 เพิ่มเลือด Hp +200 / เพิ่มมานา Sp +200

Lv.95 เพิ่มความเร็วในการโจมตี Aspd 4%

Lv.96 ลดร่าย Cast Time 3%

Lv.97 ลดค่า Mdef ของเป้าหมาย (Mdef Ignore) 3%

Lv.98 ลดค่า Def ของเป้าหมาย (Def Ignore) 3%

Lv.99 เพิ่ม MaxHP/SP 5% Allstats +1

Lv.100 ป้องกันทุกธาตุ 5%