Best Card

ระบบการ์ดนี้จะช่วยให้การ์ดที่สะสมไว้ ไม่ไร้ค่าอีกต่อ

เพราะมันจะช่วยให้ตัวละครเก่งขึ้น ไม่ว่าจำเก็บไว้ใช้เอง หรือ จะเอาไว้ขายก็ได้

โดยจะการ์ดนี้จะทำเควส หรือ จะใช้แต้มซื้อเอาก็ได้

รายละเอียดความสามารถขอให้ดูในเกมส์ เนื้องจากเยอะมากจริงๆ