สร้างเมื่อ :
Download Client Full & Mini

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Full และ Program อื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 3.7 GB Direct Server สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.7 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.7 GB MaGa Update สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop